Tornhøj 5 er en gammel landejendom, der blev bygget i 1826.

Murene er lavet af kampesten op til vindueshøjde og teglsten mellem vinduer og døre. Man mener at huset oprindeligt havde stråtag. Det underbygges af at den oprindelige spærkonstruktion var meget let og spinkel. Skillevæggene var lavet af ubrændte teglsten der var muret op med ler og gulvene var såkaldte "pikstensgulve", der ved særlige lejligheder blev drysset med fint strandsand.

Det ældste kendte foto af Tornhøj 5 ses herunder - det menes at være taget i ca. 1960.

På det tidspunkt gik man stadig ud og satte sig på hug bag køerne, når man skulle ..........

Ejendommen blev så midt i 60'erne købt af en lokal Matador, der først solgte en del af jorden fra ejendommen og bagefter satte en salgsannonce for bygningerne og resten af jorden i københavner-aviserne og derved fik solgt huset til en familie vistnok fra Lyngby, som gerne ville nyde deres Otium i landlige og idylliske omgivelser.

De påbegyndte så de første ombygninger og moderniseringer af huset, hvor taget fik nyt tømmer (og lofthøjden blev hævet til ca 2m.) og tagbelægningen blev skiftet ud fra cement-sten til eternit. Den del af stalden der ligger i forlængelse af stuehuset blev også inddraget i beboelsen og de påbegyndte en større omlægning af haven. Desuden blev der plantet nogle ege- og bøge-rækker.

I 1998 købte vi huset af arvingerne og påbegyndte en større ombygning og modernisering. Alle skillevægge (af ubrændt ler), (pikstens)gulve, lofter og installationer blev taget ud, gulvene blev isoleret og nye skillemure og indermure af brændte teglsten blev sat op. Samtidig blev husets indretning ændret fra  langsgående rum til tværgående rum og overetagen blev inddraget til beboelse. Det medførte etableringen af nogle (forholdsvis grimme) kviste, der gav god gulvplads i rummene på 1. sal på trods af det forholdsvis smalle hus, der kun måler 6 m. fra mur til mur udvendigt.

Oplægget blev tegnet af Klaus Peter Bak og en skitse kan ses her:

Her er så nogle billeder af huset efter den første ombygningsfase i 1998.

Zebra'en på det nederste billede fik den tidligere ejer malet af et par børnebørn - og vi kunne også godt lide den!

Efter januarstormen i 2005 (hvor vi slap med skrækken) skiftede vi hele taget på stalden ud - det trængte rigtig meget !!!

Så nu ser huset sådan ud (2007)

fra syd-siden

fra øst-siden

og fra zebra(vest)-siden